สั่งศาลคุก “ลุงพล” 2 ปี 3 เดือน บุกรุกป่า สร้างวังพญานาค | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 21 เม.ย.65

สั่งศาลคุก “ลุงพล” 2 ปี 3 เดือน บุกรุกป่า สร้างวังพญานาค | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 21 เม.ย.65

VDO สั่งศาลคุก “ลุงพล” 2 ปี 3 เดือน บุกรุกป่า สร้างวังพญานาค | ข่าวเที่ยงอมรินทร์ | 21 เม.ย.65

Leave a Reply

Your email address will not be published.