คนเกิด 4 วันนี้ ปลายเดือนมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ จะได้จับ เงินแสนเงินล้าน โดย ริว จิต สัมผัส สาธุ

คนเกิด 4 วันนี้ ปลายเดือนมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ จะได้จับ เงินแสนเงินล้าน โดย ริว จิต สัมผัส สาธุ

อังคาร

คนที่เกิ ดในวันอังค ารในช่วงรอบสัปดาห์นี้ เป็นช่วงที่ดีที่สุดของเดือน ดว งชะต าในเรื่องของโ ชคลาภดี

จะได้รับทรั พย์มากมาย สิ่งที่จะต้องระมัดระวัง ในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการทำงาน อาจจะเจอคนอื่นนินทา

แต่ก็ไม่ได้ทำให้คนนั้นมีความเดือดร้อนใจแต่อย่ างใดเรื่องบ างเรื่องให้เป็นไป

ต ามเนื้อผ้าไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องพย าย ามทำอะไร ให้มันเกินหน้าเกินต า

พุธ

ท่านที่เ กิ ดวันพุธ เป็นบุคคลที่มีความฉลาดหลักแหลม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

แต่ในเรื่องการงานจะมีความเหนื่อยมาก เพร าะต้องแก้ปัญหาคนเดียว

เป็นบุคคลที่ปิดทองหลังพระที่แท้จริง ในอดีตด ว งชะต าของคุณนั้นเคยผ่านเรื่องเลวร้ ายมาค่อนข้างมาก

แต่นับจากนี้บอกเลยว่าด ว งชะต าของคุณจะเปลี่ยนไป

เพร าะด ว งชะต าของคุณจะดีขึ้นเรื่อย ๆ หากจะทำการลงทุนอะไรก็จะรุ่งเรือง

อีกทั้งยังมีโช คจากการเสี่ ย งโช คอีกด้วย เงิ นทองไหลมาเทมาเลยทีเดียว

พฤหัส

ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดี จังหวะชีวิตของคุนกำลังดิ้นรนหาหนทาง เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง รู้สึ กเลยว่าในช่วงนี้

เหนื่oยมากกว่าปกติที่ผ่ๅนมา บางสิ่งบางอย่ างจะต้องใช้ความอดทนเเละใช้ความพย าย าม อีกครั้ง

ในช่วงนี้คุนเป็นคนที่มีความรู้ความสามๅรถ ถ้าคุนนำสิ่งเหล่ๅนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จะทำให้คุนเกิดโช ค

ตามคำทำน ายคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีมีโoกาสได้โช ค ล าภ มห าศๅล จะได้ล าภ ย ศ สิ่งดีๆเข้ามา

ก่ายกองตรงหน้ า มีเกณฑ์ถูกสลากsางวัลใ ห ญ่ ทำให้ชีวิตของคุนเเละคนรอบข้างสุขสบาย หน้าที่

การงานถึงเเม้ว่าจะเหนื่oยหน่oยก็ต าม เเต่ถ้าเที ย บกับบางสิ่งบางอย่างที่เเรกเข้ามาในช่วงรอบ

สัปดาห์หน้ านั้นถือว่ายoดเยี่ ย มเลยทีเดียว

อาทิตย์

ท่านที่เ กิ ด วันอาทิตย์ เป็นบุคคลที่ชอบความเป็นอิสระ มีความคิดเป็นของตัวเอง

ไม่ชอบความวุ่นวายใด ๆ ในอดีตผ่านเรื่องร้ าย ๆ มามาก

แต่นับจากนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณ เพร าะมีเกณฑ์มีโช คจากตัวเลข

เป็นโช คที่มาอย่ างค าดไม่ถึง หากทำการค้ าขายก็จะขายดิบขายดี ที่สำคัญคืออย่ าประมาท ใช้ชีวิตอย่ างมีสติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.