ไฟไหม้เรือใบ จอดซ่อมบำรุง จมทะเลคาท่าเรือยอร์ชภูเก็ต เสียหายกว่า 10 ล้าน!

ไฟไหม้เรือใบ จอดซ่อมบำรุง จมทะเลคาท่าเรือยอร์ชภูเก็ต เสียหายกว่า 10 ล้าน!

ไฟไหม้เรือใบ จอดซ่อมบำรุง จมทะเลคาท่าเรือยอร์ชภูเก็ต เสียหายกว่า 10 ล้าน

ไฟไหม้เรือใบ จอดซ่อมบำรุง จมทะเลคาท่าเรือยอร์ชภูเก็ต เสียหายกว่า 10 ล้าน

ไฟไหม้เรือใบ จอดซ่อมบำรุง จมทะเลคาท่าเรือยอร์ชภูเก็ต เสียหายกว่า 10 ล้าน

ไฟไหม้เรือใบ จอดซ่อมบำรุง จมทะเลคาท่าเรือยอร์ชภูเก็ต เสียหายกว่า 10 ล้าน

ไฟไหม้เรือใบ จอดซ่อมบำรุง จมทะเลคาท่าเรือยอร์ชภูเก็ต เสียหายกว่า 10 ล้าน

VDO ไฟไหม้เรือใบ จอดซ่อมบำรุง จมทะเลคาท่าเรือยอร์ชภูเก็ต เสียหายกว่า 10 ล้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.