พร้อมรับ พายุฤดูร้อน แรงทุกภาควันนี้ 35 จังหวัดรับฝนพยากรณ์อากาศวันนี้25 เม.ย.-3 พ.ค.65 โปรดระวัง…

เมื่อวันที่ 25 เมษายน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศชี้แจงข่าวลือ จับตา ชบา ว่าที่พายุลูกใหม่ จ่อเข้าไทย โดยระบุว่าที่พายุ ชบา จาก แบบจําลอง NAVGEM ล่าสุด จ่อเข้าเวียดนามตอนกลาง และมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี ในลักษณะ พายุดีเปรสชัน ในช่วงวันที่ 30 เมษายน นี้ โดยระบุว่า


ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมิได้ มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และเป็นข้อความที่มาจาก บุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรง


และเป็นข้อความที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน ซึ่งข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากพิจารณาจากข้อมูลแบบจําลองบรรยากาศเพียงแบบจําลองเดียวอาจไม่เพียงพอ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ร่วมด้วย


จากการติดตามและการคาดการณ์สภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 24 เม.ย. ถึงวันที่ 3 พ.ค. ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลมตะวันออก ลมตะวันออก เฉียงใต้ที่พัดปกคลุม และอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้


แต่ในช่วงวันเวลาดังกล่าว ยังมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน อากาศเย็นและ แห้งเป็นอุปสรรคต่อทิศทางและการก่อตัว หรือหากหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุ


ตามสถิติส่วนใหญ่ พายุนี้จะเคลื่อนตัวกลับไปทางทิศเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน หรืออาจจะอ่อนกําลังลงและ สลายตัวก่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามได้


อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นระยะ ๆ เนื่องจากขณะนี้อยู่ ระหว่างการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ทิศทางลมมีหลายกระแสและแปรปรวน สําหรับการตั้งชื่อพายุหมุนเขต ร้อน ได้กําหนดตามตารางที่จัดเรียงไว้แล้ว


ตามข้อตกลงที่กรมอุตุนิยมวิทยา RSMC โตเกียว และ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้เผยแพร่และปรากฏบนเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/info/TCNamelist 2021.pdf ซึ่ง การเรียกขานชื่อพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้ จะขึ้นอยู่กับว่าพายุลูกใดที่เกิดขึ้นก่อน จะได้ชื่อเรียงตามลําดับในตารางดังที่ปรากฏ


ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้น หากมี สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ สามารถสอบถามข้อมูลได้ ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather หรือ สายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

VDO พร้อมรับ พายุฤดูร้อน แรงทุกภาควันนี้ 35 จังหวัดรับฝนพยากรณ์อากาศวันนี้25 เม.ย.-3 พ.ค.65 โปรดระวัง…

Leave a Reply

Your email address will not be published.