ลูก​ร้​องทั้ง​คืนเ​ลยเ​อาลูกไ​ปทิ้ง​ลงแม่​น้ำ ทุกคนว่าไง

ชาตินี้อย่ามีลูกอีกเลย คำว่ามีลูกเมื่อพร้อมใช่กับมันไม่ได้. เพราะนางคงไม่มีวันพร้อม ไม่น่าเกิดมาเลย ไม่ได้หมายถึงลูกน๊ะ แอดหมายถึงตัวแม่มัน
สงสารเด็ก

เกิดมาจากความ ของแม่มัน
แล้วต้องมาตาย เพราะความ ของแม่มันอีก

ลูกร้องทั้งคืนเลยเอาลูกไปทิ้งลงแม่น้ำ

ลูกร้องทั้งคืนเลยเอาลูกไปทิ้งลงแม่น้ำ

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.