สิบหมื่นกรุงไทย ยืม 10,000 ผ่อนเดือนละ 217 บาท ไม่ต้องค้ำ

บริการสินเชื่อใหม่จากธนาคารกรุงไทย โดยสินเชื่อที่มีชื่อว่า “สินเชื่อสิบหมื่น” เงินให้กู้ยืม ที่เปิดโอกาศให้เจ้าของกิจการ หรือ ผู้เปิดให้บริการแอปฯ “ถุงเงิน”

มีธุรกรรมผ่านแอปฯ ขั้นต่ำ 10,000 บาท ผ่อนเพียงเดือนละ 217 บาท วงเงินให้กู้สูงสุด 500,000 บาท โดยรายละเอียด มีดังนี้

จุดเด่น “สินเชื่อสิบหมื่น”
สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร
ทำสัญญา และตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT
ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือ บุคคลค้ำประกัน
ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท (ขึ้นอยู่กับวงเงินให้กู้ยืม และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อน)

คุณสมบัติผู้กู้
เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร
เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน และมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ขอสินเชื่อเงินกู้

มีธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท

ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอปฯ “ถุงเงิน” หรือ “Krungthai Connext” เท่านั้น
ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัววงเงินให้กู้ยืม
วงเงินให้กู้ยืม
วงเงินให้กู้สูงสุด 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 11% – 20% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้)
สูตรคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ คือ เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จำนวนวันที่ผิดนัด / 365 วัน

ช่องทางติดต่อขอสินเชื่อ
หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สินเชื่อสิบหมื่น” เงินให้กู้ยืม สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

Leave a Reply

Your email address will not be published.