เพียงท่านกล่าว สาธุ คำสั้นๆ ได้อานิสงส์บุญมหาศาลเหลือล้น

เพียงท่านกล่าว สาธุ คำสั้นๆ ได้อานิสงส์บุญมหาศาลเหลือล้น

เพียงท่านกล่าว สาธุ คำสั้นๆ ได้อานิสงส์บุญมหาศาลเหลือล้น หลังจากการทำบุญหรือพระให้พร เรามักจะกล่าวคำว่า “สาธุ” ซึ่งคำสั้น ๆ นี้มีอานิสงส์ของบุญที่ยิ่งใหญ่มาก

บุญที่เกิดจากการโมทนาบุญนั้นเทียบได้เป็นผลกำไรจากการใช้จิตทำบุญ ไม่ต้องลงทุนเอง ถ้าได้ทำอย่างตั้งใจจริง ด้วยจิตยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในคุณงามความดีที่ผู้อื่นทำก็อาจได้บุญมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์


ผู้ที่เป็นเจ้าของบุญ หรือผู้ที่กระทำบุญนั้นย่อมได้บุญ 100 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ส่วนผู้ที่ตั้งใจโมทนาบุญก็ได้ไปครั้งละ 90 เปอร์เซ็นต์

วิธีการโมทนาบุญ ที่ถูกต้อง

การโมทนา แปลว่า ยินดีด้วย สิ่งสำคัญที่จะให้เกิดบุญสูงสุดคือ ต้องกล่าวคำสาธุยินดีด้วยความจริงใจ หากสักแต่กล่าวว่า สาธุๆๆ ไปอย่างนั้น มันก็จะไม่ได้อะไร แต่คำว่า สาธุ นั้นก็ไม่จำเป็นต้องออกเสียงหรือไม่จำเป็นต้องยกมือไหว้ก็ได้ เพียงแต่เอาใจที่ยินดีทำก็เกิดผลบุญได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.