น่าสงสารจริงๆ วันนี้เป็นเกิดน้อง ทุกคนขออวยพรให้น้องที่ ใจดำจังที่เห็นน้องแล้วไม่อวยพรให้สักที่..

น่าสงสารจริงๆ วันนี้เป็นเกิดน้อง ทุกคนขออวยพรให้น้องที่ ใจดำจังที่เห็นน้องแล้วไม่อวยพรให้สักที่..


VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.