“ กุ๊บกิ๊บบี้ ” ประกาศอพยพ หลังบ้านอยู่ใกล้ โรงงานกิ่งแก้วที่ไฟไหม้

“ กุ๊บกิ๊บบี้ ” ประกาศอพยพ หลังบ้านอยู่ใกล้ โรงงานกิ่งแก้วที่ไฟไหม้


“ กุ๊บกิ๊บบี้ ” ประกาศอพยพ หลังบ้านอยู่ใกล้ โรงงานกิ่งแก้วที่ไฟไหม้


“ กุ๊บกิ๊บบี้ ” ประกาศอพยพ หลังบ้านอยู่ใกล้ โรงงานกิ่งแก้วที่ไฟไหม้

“ กุ๊บกิ๊บบี้ ” ประกาศอพยพ หลังบ้านอยู่ใกล้ โรงงานกิ่งแก้วที่ไฟไหม้

VDO “ กุ๊บกิ๊บบี้ ” ประกาศอพยพ หลังบ้านอยู่ใกล้ โรงงานกิ่งแก้วที่ไฟไหม้

Leave a Reply

Your email address will not be published.