ครม.ไฟเขียว ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ม.39 นาน 3 เดือน

วันนี้ (5 เม.ย.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.


ช่วยลดภาระค่าครองชีพและต้นทุนการผลิต โดยลดอัตราเงินสมทบ 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค.2565


กรณีนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายเงินสมทบกองทุนฯ เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 จากเดิมร้อยละ 5


กรณีมาตรา 39 จากเดิมร้อยละ 9 ของฐานค่าจ้าง 4,800 บาท (เดือนละ 432 บาท) เหลือร้อยละ 1.9 หรือ จ่ายเดือนละ 91 บาท


การลดอัตราเงินสมทบ 3 งวดนี้ ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลงเหลือ 34,023 ล้านบาท


โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นเงิน 18,085 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายเงินลดลงเป็น 15,938 ล้านบาท


ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ประกันตน ทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องได้คนละประมาณ 1,000-1,800 บาท ขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.