สมบัติ ย่านาค ทิ้งไว้ให้พีท ทองเจือ


ที่เรียกได้ว่าหลายคนน่าจะพอรู้ว่าเป็นหลานของย่านาค พระโขนง


พีท ทองเจือ ทายาท แม่นาคพระโขนง รุ่นที่ 7 และพื้นที่ที่ม าพายืนอยู่ตรงนี้คือ พื้นที่เดิมของบ้านย่านาค เมื่อหลายร้อ


โดยพื้ นที่ทั้งหม ดเกือบ 20 ไร่ แม้ตอ นนี้จะเห็นเป็ นพื้นที่ราบ แต่เดิมพื้นที่บริเวณบ้า นมีที่เป็นท้องร่องด้วย

พื้นที่บ้านไม่ใหญ่มาก เป็นพื้ นยกสูง มีบันได มีชานเล็กๆ ส่วนอื่นๆ บริเว ณบ้านมีการทำยุ้งข้าว


ตอนผ มเด็กๆ ยังทันไปวิ่งเล่นที่บ้านของย่า นาคอยู่ พีทกล่ าว

แต่เดินเข้ามาใกล้ๆ ท่านก็จะหายไป หรือเวลาเพื่อนมาบ้านก็จะเห็น ส่วนตัวผมอยากเจอจะไม่ได้เจอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.