พระกตปัญโญเเละพระนุ๊กเเจกถุงสีม่วงของชำร่วย 🙏 นุ๊ก ปาย 🙏 อนุโมทนาสาธุ

พระกตปัญโญเเละพระนุ๊กเเจกถุงสีม่วงของชำร่วย 🙏 นุ๊ก ปาย 🙏 อนุโมทนาสาธุ

พระกตปัญโญเเละพระนุ๊กเเจกถุงสีม่วงของชำร่วย 🙏 นุ๊ก ปาย 🙏 อนุโมทนาสาธุ

VDO..
พระกตปัญโญเเละพระนุ๊กเเจกถุงสีม่วงของชำร่วย 🙏 นุ๊ก ปาย 🙏 อนุโมทนาสาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published.