ปายบอกกราบลาหลวงพี่หลวงพี่ยิ้มอิ่มบุญ 🙏 นุ๊ก ปาย 🙏 หลวงพี่นุ๊กธนดล

ปายบอกกราบลาหลวงพี่หลวงพี่ยิ้มอิ่มบุญ 🙏 นุ๊ก ปาย 🙏 หลวงพี่นุ๊กธนดล

ปายบอกกราบลาหลวงพี่หลวงพี่ยิ้มอิ่มบุญ 🙏 นุ๊ก ปาย 🙏 หลวงพี่นุ๊กธนดล

VDO…ปายบอกกราบลาหลวงพี่หลวงพี่ยิ้มอิ่มบุญ 🙏 นุ๊ก ปาย 🙏 หลวงพี่นุ๊กธนดล

Leave a Reply

Your email address will not be published.