“พ่อสมจิตร” โพสแคปชั่น ขอบคุณหลังจบพิธอุปสมบท “หลวงพี่นุ๊ก” @ล้อมวงเล่าข่าว

“พ่อสมจิตร” โพสแคปชั่น ขอบคุณหลังจบพิธอุปสมบท “หลวงพี่นุ๊ก” @ล้อมวงเล่าข่าว

“พ่อสมจิตร” โพสแคปชั่น ขอบคุณหลังจบพิธอุปสมบท “หลวงพี่นุ๊ก” @ล้อมวงเล่าข่าว

VDO…“พ่อสมจิตร” โพสแคปชั่น ขอบคุณหลังจบพิธอุปสมบท “หลวงพี่นุ๊ก” @ล้อมวงเล่าข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.