ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1

ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1


ด้มีการยืนยันแล้วว่าทางรัฐบาลจะมีการต่ออายุโครงการคนละครึ่งกับเราชนะออกไปอีก โดยทางนายอนุชายืนยัน

แล้วว่ารัฐบาลจะทำการต่อโครงการคนละครึ่งและเราชนะให้ประชาชนหลังออกมาให้การต้อนรับ

กับโครงการรัฐบาลดีมาก นาคาศัยประจำสำนักรัฐมนตรีท่านได้กล่าวไว้ว่าจากที่ลงตรวจพื้นที่และตรวจ

สอบจะอาของโครงการคนละครึ่ง เราชนะกลับคนละครึ่งเชียงจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียง

นึกว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลี่ต่างๆทั่วไประบบเป๋าตังหรือไม่ได้รวมกับพ่อค้าประชาชนรัฐบาลมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีมาก

และทางประชาชนก็ออกมายอมรับแล้วว่าการขายของหมุนเวียนสินค้าได้มีการขายของ

ได้มากขึ้นและมีการขายของได้ดีขึ้นเนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ

และโครงการคนละครึ่ง ทางรัฐบาลจะมีการสานต่อโครงการนี้อย่างแน่นอนส่วนผลสรุป

โครงการคนละครึ่งเฟสสามน่าจะมีผลสรุปได้อย่างชัดในปลายในเดือนเมษาอย่างแน่นอน

ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1

VDO ได้รับการ ยืนยันจากรัฐบ าลแล้ว ดีใจ กด1

Leave a Reply

Your email address will not be published.