“ปายมีพ่อมีแม่นะ ปายไม่ใช่ตัวตลก” เมื่อแอ็คปั่นเข้ามาป่วนในไลฟ์ แก๊ปเปอร์

“ปายมีพ่อมีแม่นะ ปายไม่ใช่ตัวตลก” เมื่อแอ็คปั่นเข้ามาป่วนในไลฟ์ แก๊ปเปอร์

“ปายมีพ่อมีแม่นะ ปายไม่ใช่ตัวตลก” เมื่อแอ็คปั่นเข้ามาป่วนในไลฟ์ แก๊ปเปอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.