ลายมือเป็ นเส้นกากบาท มีความห มายดีแบ บนี่ ใครมีสาธุได้ไหม

 

 

ลายมือเป็ นเส้นกากบาท มีความห มายดีแบ บนี่

ลายมือที่อยู่บนฝ่ามือเป็นกากบาทนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่บอกความหมายในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี ในด้านของวันเดือนปีเกิด
เราสามารถที่จะใช้เป็นกุญแจไขความลับสู่ความเป็นไปในชีวิต ทำให้เราได้รู้จักตนเองและคนรอบข้างได้ดีด้วยในด้านของลายมือนั้น
คนที่มีลายมือลักษณะแบบนี้ จะมีความสำคัญอย่างไรในด้านของโชค ล า ภ จะเป็นอย่างไรนั้น เราลองมาดูความหมายกันดู
ในส่วนของเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ความหมายคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ที่กลางฝ่ามือนั้น ไม่ว่าจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวา


หรืออาจจะมีทั้ง 2 ข้างเลยก็ดี บางจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผล ชอบให้ความคิดเห็นกับทุกๆคน โดยส่วนใหญ่จะขึ้น
ในมือของอา ว า ส อาจารย์ ครูบาอาจารย์ หรือสำหรับผู้ที่ชำนาญในด้านห นึ่ ง

หรืออาจจะมีทั้ง 2 ข้างเลยก็ดี บางจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผล ชอบให้ความคิดเห็นกับทุกๆคน โดยส่วนใหญ่จะขึ้น
ในมือของอา ว า ส อาจารย์ ครูบาอาจารย์ หรือสำหรับผู้ที่ชำนาญในด้านห นึ่ ง

หรืออาจจะมีทั้ง 2 ข้างเลยก็ดี บางจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผล ชอบให้ความคิดเห็นกับทุกๆคน โดยส่วนใหญ่จะขึ้น
ในมือของอา ว า ส อาจารย์ ครูบาอาจารย์ หรือสำหรับผู้ที่ชำนาญในด้านห นึ่ ง

หรืออาจจะมีทั้ง 2 ข้างเลยก็ดี บางจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้ที่มีเหตุมีผล ชอบให้ความคิดเห็นกับทุกๆคน โดยส่วนใหญ่จะขึ้น
ในมือของอา ว า ส อาจารย์ ครูบาอาจารย์ หรือสำหรับผู้ที่ชำนาญในด้านห นึ่ ง

ส้นกากบาทกลางฝ่ามือ คือ เส้นสัม ผั ส ที่หก หรือคนช่างสังเกตถ้าใช้นำไปสอนใครหรือเป็นห่วงใครได้ดี
แต่ถ้านำมาใช้กับตนเองโดยเรื่องความรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนำ ก็จะกลายเป็นคน ห ว า ด ระ แวงได้ง่าย เช่น
ความฉลาดนำไปสังเกตความประพฤติ จั บ ผิ ดแฟนคนรัก ก็จะชอบ จั บ ผิดทำให้หลายๆคนต่างอยู่กันไม่ได้
แต่คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาปลง มักจะได้มองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยของคนรักก็ เป็นเอาใจเก่ง มีความสุข
ดูแลครอบครัวเป็น จงมองง่ายๆ หรือสังเกตง่ายๆ จาก ห ม อ ดูบางท่านที่ ล้ ม เหลวเรื่องความรักอยู่ตลอดทั้งๆ
ที่เป็นคนดังและฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆ ตลอด เพราะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกิน จนเกิดเป็นความก ลั วทั้งๆ
ที่รักคู่ครองของตนเองมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.