เตือน 12 จังหวัดเสี่ยงน้ำป่า-ดินถล่ม 28 ก.ค. – 3 ส.ค.นี้ แม่สอดยังอ่วม จมบาดาลซ้ำเติมโควิด

เตือน 12 จังหวัดเสี่ยงน้ำป่า-ดินถล่ม 28 ก.ค. – 3 ส.ค.นี้ แม่สอดยังอ่วม จมบาดาลซ้ำเติมโควิด

เตือน 12 จังหวัดเสี่ยงน้ำป่า-ดินถล่ม 28 ก.ค. – 3 ส.ค.นี้ แม่สอดยังอ่วม จมบาดาลซ้ำเติมโควิด

VDOเตือน 12 จังหวัดเสี่ยงน้ำป่า-ดินถล่ม 28 ก.ค. – 3 ส.ค.นี้ แม่สอดยังอ่วม จมบาดาลซ้ำเติมโควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.