3 วันเกิด ดวงมหาเฮง เงินทองกองต่อหน้า

3 วันเกิด ดวงมหาเฮง เงินทองกองต่อหน้า

วันอังคาร

วันอังคารเป็นคนค่อนข้าง เอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่ าง ไม่ชอบเห็นอะไร ที่ไม่เป็นระเบียบ

เป็นคนที่ตรงไปตรงมา กล้าคิดกล้าทำฉลาดที่จะเลือก ที่จะทำรักในความเป็นตัวของตัวเอง

ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่น ไม่ชอบใช้อำนาจบ าตรใหญ่ ไม่ชอบให้คนอื่นมาออกคำสั่งลักษณะนิสัยเช่นนี้

หากเกิดขึ้นกับตัวคนที่เกิดในวันอังคาร เรียกได้ว่าจังหวะชีวิ ตช่วงนี้ เป็นช่วงมหาเฮง

เตรียมตัวจะรวยได้เลยคนวันอังคารช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนัก เงินทองจะไหลมาเทมา

จะได้รับความสุ ขความเจริญง อ กงามในชีวิ ตหน้าที่การงานการติดต่ออาจจะเหนื่อยมากกว่าปกติ

แต่ถือว่าแลกมากับโ ช คล าภมหาศ าลที่กำลังจะได้ ที่ว่าคุ้มและ ยอดเยี่ยมมาก

วันพุธ

เกิดวันพุธเรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ เป็นคนที่หัวร้ อน ได้ง่าย

ส่วนใหญ่แล้วมักจะหัวร้ อ นกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องต้องให้พูดแล้วพูดอีกลักษณะนิสัยของคนนั้น

ถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นคนที่ ค่อนข้างจะจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมาก็ตามแต่ลึ ก ภายใต้จิตใจของคุณนั้น

เป็นคนที่ดีมาก ชอบช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่เป็นคนป ากแข็ง ไม่ค่อยพูดตรงหรอก

สำหรับเวลาที่จะช่วยคนอื่น เรียกได้ว่าเป็นคนที่ป ากร้ ายแต่ใจดี

วันเสาร์

ในวันเสาร์เป็นคนที่ ชอบอยู่เฉย ไม่ชอบสุ งสิ งกับใคร เป็นนักคิดนักวางแผนที่ดี มีความฉลาด

หลักแ ห ลมอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อย เอาออกมาใช้หรือพย าย ามโชว์ความสามารถของตัวเองสักเท่าไหร่

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจัดชอบ กระทำมากกว่าพูดจาใครได้ร่วมงานกับคนที่เกิดในวันเสาร์บอก

เลยว่าเขาจะต้องไม่เ ค รี ย ดและจะมีความเ ชื่ อใจในตัวเองสูงมากเพราะใครที่ได้อยู่ใกล้กับคนวันเสาร์

มักจะได้รับพลังบางสิ่งบางอย่ าง ที่มองไม่เห็น เป็นพลังด้านความรู้สึก สิ่งดีจะเข้ามาในชีวิ ต

คนที่เกิดในวันเสาร์มักจะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงเวลารักใครสักคนนึงแล้ว จะรักความสามารถ รักด้วยความฉลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published.