คำทำน ายน างสงกรานต์ 65 สาธุเอา

อรุณรุ่งเช้า นางสงกรานต์ 2565 ตรงกับ วันพฤหัสบดี เป็นวัน ” มหาสงกรานต์ ” ที่ 14เมษายน

นามว่า “นางกิริณีเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา (ยี่หุบ) อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง

พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จไสยาสน์เหนือ (ยืน) ปฏษฎางค์ชสาร (ช้าง)

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่ า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่ า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่ า ตกในมหาสมุทร 80 ห่ า

ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่ า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีธนู ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ทำนายว่า ฝนดีตลอดปี

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ “วิ บั ติ” ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุ ท ธส งคร าม จะฆ่ าฟันกัน

จะนิราชจากกัน จะฉิ บห ายเป็นอันมากแลฯ

ขออนุญาตเผยแผ่เป็นวิทยาทาน…ข่อมูลดีๆ..ครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.