คำทำนาย นางสงกรานต์ปี 65 นามว่า กิริณีเทวี ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม…


คำทำนาย นางสงกรานต์ปี 65 นามว่า กิริณีเทวี ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม…


คำทำนาย นางสงกรานต์ปี 65 นามว่า กิริณีเทวี ใครสาธุขอให้สมหวัง สาธุได้ไหม…


นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ดังนี้ ปีขาล (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้) จัตวาศก จุลศักราช 1384 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 เวลา 09 นาฬิกา 45 นาที 46 วินาที


นางสงกรานต์ ทรงนามว่า กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1384 ปีนี้ วันพุธ เป็นธงชัย วันอังคาร เป็นอธิบดี วันอังคาร เป็นอุบาทว์ วันพฤหัสบดี เป็นโลกาวินาศ


ปีนี้ วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ตกในโลกมนุษย์ 40 ตกในมหาสมุทร 80 ตกในป่าหิมพานต์ 120 ตกในเขาจักรวาล 160 นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วงและแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย


ปีนี้ วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ตกในโลกมนุษย์ 40 ตกในมหาสมุทร 80 ตกในป่าหิมพานต์ 120 ตกในเขาจักรวาล 160 นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วงและแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย


ปีนี้ วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ตกในโลกมนุษย์ 40 ตกในมหาสมุทร 80 ตกในป่าหิมพานต์ 120 ตกในเขาจักรวาล 160 นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วงและแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

vdo

Leave a Reply

Your email address will not be published.