เกิด 5 ปีนักษัตรนี้ เงินไหลมา ชะตาพุ่งแรง

ไหลมา ชะตาพุ่งแรง

ปีมะเมีย

ปีมะเมีย 2 – 3 ปีที่ผ่ านมาดูเหมือนว่าอั น ดั บชะต าจะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระห นี้สินที่ไม่ต้องบรรย ายมาก แต่ทว่าอั น ดั บของ

คุณจะเริ่มเปลี่ยนไปจนได้มาอยู่ เป็น 1 ใน 7 ปีนักษัตรที่จะได้ปลดห นี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับข่าวดีได้เลย การทำมาค้าขายจากที่เคยชะลอตัว การเงิ นอยู่ในช่วงฝืดเคืองมา

ตลอดจะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัด แน่นอนว่าการงานของคุณจะประสบความไหลลื่นดีมาก ทุ กอย่ างเป็นไปได้สวย


ปีมะโรง

มะโรง 3 ปีเต็ม ที่ต้องเผชิญทั้งปัญหาทั้งอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิ นที่ฝืดเคือง ไม่เข้าใครออ กใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอ ก ไม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงกลาง

ปีเข้าสู่ปลายปีแล้ว อั น ดั บของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเสริฐกว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศประเสริฐศรีอย่ างแน่น อ น ยิ่งการเงิ นแล้วนั้น บอ กเลยว่าจะได้จับเงิ น

แสนเงิ นล้านแน่น อ น มีเกณฑ์ได้ถูกสลากถูกรางวัล ได้ลาภลอยก้อนใหญ่ก้อนโต หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากร รมนายเ วร ผลบุญจะช่วยให้ผ่ านพ้นเค ราะห์กร รมที่

ประสบอยู่ ชะต าจะดีจากนี้ย าวไปถึงช่วงกลางปีหน้า จะอั น ดั บขึ้นอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ


ปีระกา

คนที่เกิดปีนักษัตรระกา ปีนี้แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และยังเจอปัญหาอุปสรรคประทุเข้ามาแบบหลายทาง แต่เลิกน้อยใจคิดมากไดด้แล้วมันกำลังจะผ่ านพ้นไป

ภาระห นี้สินของคุณจะหมดไป ในช่วงไม่เกินสิ้นปีนี้ ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะหมดไปในสิ้นเดือนนี้ ถ้าอย ากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเป็นของตัวเองบ้าง

ลงแรงสักหน่อย บอ กเลยว่าเป็นเดือนของคุณจริง ๆ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จอย่ างราบเรียบ


ปีชวด

ปีชวด ก่อนหน้านี้เป็นช่วงเวลาแห่งความทุ กข์ทนทร มานในเรื่องเงิ น เดือ ดร้อนกับการหาเงิ นมาก ๆ หามาได้เท่าไรก็หมด ไม่มีเหลือเก็บ และยังมีปัญหาในเรื่องความรักที่ไม่ลงเอย

หรือจบไม่ดี แต่ไม่นานมันก็จะผ่ านไป คนเราต้องเดินต่ออย่ าไปยึดติ ดกับสิ่งที่ผ่ านไปแล้ว มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคุณเลย อั น ดั บชะต าของคุณหลังจากที่ผ่ านช่วงเวลาเ ล ว ร้ า ย

เหล่านั้นแล้ว จะหมดทุ กข์หมด

โ ศ กแบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็นหลังมือ เรื่องทุ กปัญหาต่าง ๆ จะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุญมาก ๆ จะช่วยหนุนนำคุณไปสู่สิ่งที่ดี ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิดร้านเล็ก ๆ ก็ต

าม จงตั้งใจทำให้ดี แล้วผลบุญของความซื่อสัตย์ที่คุณได้สร้างไว้


ปีขาล

ขาล ในช่วงที่ผ่ านมานั้นอั น ดั บไม่ค่อยดีทำอะไรก็จะเหนื่ อ ย ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่บัดนี้อั น ดั บของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปใน

ทางที่ดีขึ้น และจะดีต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงกลางปีหน้า จะหมดเค ราะห์หมดโ ศ ก โ ชคลาภก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ อั น ดั บจะดีอย่ างมาก ยิ่งเรื่องของความรักแล้วยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมี

คู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจวาสนา ผลบุญจะช่วยประคับประคองให้ครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.