กราบสๅธุ.. เป็นบุญ ตาที่ได้เห็น ห่มผ้ าหลวงปู่ ทวด

3 รๅศีมีเกณฑ์ด ว งดี การงๅน การเงิuมาเเ ร งจuฉุ ดไม่อยู่

กราบสๅธุ เป็นบุญตาที่ได้เห็น ห่มผ้าหลวงปู่ทวด ที่วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายไพรัชช์ ทุมเสน

ผู้อำนวยการกองการตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย หรือ ททท. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่า

สามัคคี

ห่มผ้าหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ ในกิจก ร ร ม “ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพาเเม่เที่ยว” โดยมี พ.อ.กรการณ์ นาเวชวนิชกุล รอง

ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมน

ตรีเมืองหัวหิน

ตลอดจนนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางพาคุ ณเเม่ร่วมกิจก ร ร มกันเป็นจำนวนมากกิจก ร ร ม “ครอบครัวสุขสันต์ สิงหาพา

เเม่เที่ยว” จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันเเม่เเห่งชาติ

ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เเม่ลูกในครอบครัวได้มีกิจก ร ร มร่วมกันเพื่อเพิ่มความรักความใกล้ชิดอ ย่ างอบอุ่น

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเเบบครอบครัว

กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง ในพื้นที่ระยะใกล้ เชื่อมโยงภายในจังหวัดหรือระหว่างจังหวั

ด เพื่อให้เ กิ ดการกระจายตัวในการเดินทาง

เเละสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่งตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประ

จวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีหน้าตักกว้างถึง เกือบ 10 เมตร สูงถึง 11 เมตร

เมื่อเห็นครั้งเเรกเราก็รู้สึกได้ถึงความปลอดภัย ราวกับอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทรของ ‘หลวงปู่ทวดท่าน’ ที่กำลังเ

ฝ้ามองเเละให้ความสงบร่มเย็นกับเราเมื่ออยู่ใน ‘วัดห้วยมงคลนี้’

ในช่วงวันเเม่เเห่งชาติของทุกๆปี จะมีงานมีผ้าป่าสามัคคีห่มผ้าหลวงปู่ทวด โดยมีนักท่องเที่ยวมากมายเข้า

มาร่วมบุญห่มผ้าขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 299 เมตร

เเก่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ใครที่สนใ จร่วมบุญสามารถมาร่วมงานได้ วัดห้วยมงคลนี้ เกือบ

10 เมตร สูงถึง 11 เมตร เกือบ 10 เมตร สูงถึง 11 เมตร

ขอบคุ ณที่มาmgronline

Leave a Reply

Your email address will not be published.